Over de Waddenkunstkring

De leden van de Waddenkunstkring willen de schoonheid en kwetsbaarheid van het Wad laten zien door middel van het organiseren van exposites. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.