Over de Waddenkunstkring

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.”
Mahatma Gandhi

 


De WaddenKunstKring is opgericht op 25 mei 1997 te Assen.
De aanleiding was de presentatie van het boek ’Dutch Drowning Syndrom’ van Meent W. van der Sluis, waaraan 8 kunstenaars meewerkten. Het collectief van kunstenaars wilde met hun werk de schoonheid van het Wad benadrukken, in de hoop dat de bedreiging van industriële activiteiten afgewend kon worden.

 

Op 10 juli 2000 is de vereniging Waddenkunstkring opgericht met als doel: het bijdragen aan en het vergroten van de publieke bewustwording van het feit dat de mens onderdeel is van zijn omgeving en dat de mensheid de verantwoordelijkheid heeft zorgvuldig met zijn omgeving om te gaan, waarbij in het bijzonder het Waddengebied een prominente rol heeft.
De WaddenKunstKring bestaat uit schilders, fotografen, grafici, keramisten en ruimtelijk werkende kunstenaars.

 

In 2022 bestond de WaddenKunstKring 25 jaar. We hadden gehoopt dat na al die jaren het doel bereikt zou zijn. Niets is helaas minder waar. Nog steeds wordt het wad uitgebuit voor menselijk gewin en worden het gebied, de vogels en al het zeeleven ernstig bedreigd. Zo erg zelfs dat het Nederlandse deel de status Wereld Erfgoed dreigt te verliezen.
De urgentie om aandacht te vragen voor dit unieke ecosysteem blijft daarom onverminderd hoog.

De leden van de WaddenKunstKring gaan daarom onverminderd door met het tonen van de schoonheid en kwetsbaarheid van het Wad door het organiseren van exposities in binnen- en buitenland.

Hieronder een kleine selectie van mediaberichten en foto’s van de afgelopen 25 jaar.