Expositie Waddenkunstkring in Kloosterkerk Thesinge

Expositie Waddenkunstkring in Kloosterkerk Thesinge

 Sluiting jubileumjaar in Thesinge

‘Levend Werelderfgoed waddengebied’.

De expositie is in de kloosterkerk te Thesinge en te bezoeken  van 1 september t/m 10 september.
1 en 2 september open van 13.00 -17.00 u.
9 en 10 september open van 11.00 -17.00u
3 t/m 8 september open bij aanwezigheid van kunstenaars.

De WaddenKunstKring vierde het afgelopen  jaar haar 25 jarig bestaan. Met de tentoonstelling in de kloosterkerk sluiten we het jubileumjaar af.

Ze ziet nog steeds grote bedreigingen door allerlei activiteiten op het Wad. Het Waddengebied is nota bene door de UNESCO aangemerkt als werelderfgoed, en wordt nog steeds bedreigd. De tentoonstelling in Thesinge is de afsluiting van een serie tentoonstellingen: Schiermonnikoog, Museumklooster Ter Apel en de Martinihal in Groningen.

De WaddenKunstKring (WKK), opgericht op 25 mei 1997 te Assen, heeft als doel het vergroten van de bewustwording van het feit dat de mensheid de verantwoordelijkheid heeft zorgvuldig met zijn omgeving om te gaan. Voor de WKK is hierbij het Waddengebied het belangrijkste aandachtspunt.

Voor de leden van de WaddenKunstKring, die werken vanuit diverse disciplines in de beeldende kunst, is het Wad de belangrijkste inspiratiebron. 

Het kunstenaarsvak is een eenzaam beroep: werken in je eentje in het atelier of werkplaats. Het is daarom bijzonder dat kunstenaars zich verenigen en gezamenlijk werken aan een gesteld doel. Gezamenlijk zijn ze doordrongen van het feit dat dit unieke natuurgebied met al wat er in leeft, behouden moet blijven. Biodiversiteit, de variëteit aan leven, is zo zichtbaar in het Waddengebied dat het het veel kunstenaars inspireert.

De WKK-leden zetten zich in om waar maar mogelijk door exposities de schoonheid en de bedreigingen van het Waddengebied te laten zien. Daarom proberen de leden van de Waddenkunstkring de spreekbuis van het Wad zelf te zijn: ‘Mensen let op mij, let op mijn bijzondere rol in het wereldecosysteem’!

De expositie sluit aan op het thema van het open monumentenweekend: ‘Levend erfgoed’

In Thesinge exposeren de volgende kunstenaars:

  • Minne Onnes – zeeschilderijen
  • Door Dogger -ruimtelijk werk, schilderijen
  • Marius van der Put –  schilderijen
  • Henk ter Horst – schilderijen
  • Jan Erik Wedholm – grafiek, schilderijen
  • Riemke Bouwman – ruimtelijk werk
  • Trijni Holman – schilderijen
  • Antje Veldstra – houtdrukken en blokboeken

 

Patty Wageman, directeur van Groninger Kerken zal op zaterdag 9 september 15 uur een korte inleiding geven en daarna in gesprek  gaan met de aanwezige kunstenaars en leden van de plaatselijke commissie van de kerk Thesinge, over het Thema ‘Levend Werelderfgoed Waddengebied’. Wat is de rol van de oude kerken in het waddengebied geweest, wat betekent werelderfgoed hierin, wat is de rol van kunst om het waddengebied te beschermen. Aansluitend is er een hapje & drankje.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.