De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.
Mahatma Gandhi


De WaddenKunstKring is opgericht op 25 mei 1997 te Assen.
De aanleiding was de presentatie van het boek ’Dutch Drowning Syndrom’ van Meent W. van der Sluis, waaraan 8 kunstenaars meewerkten. Het collectief van kunstenaars wilde met hun werk de schoonheid van het Wad benadrukken, in de hoop dat de bedreiging van industriële activiteiten afgewend kon worden.
De Waddenkunstkring is een groep kunstenaars vanuit diverse disciplines in de beeldende kunst.
Sinds 10 juli 2000 is de vereniging Waddenkunstkring opgericht met als doel:
Het bijdragen aan en het vergroten van de publieke bewustwording van het feit dat de mens onderdeel is van zijn omgeving en dat de mensheid de verantwoordelijkheid heeft zorgvuldig met zijn omgeving om te gaan, waarbij in het bijzonder het Waddengebied een belangrijk aandachtspunt is.
De WaddenkunstKring bestaat uit schilders, fotografen en ruimtelijk werkende kunstenaars.